Posts

LENTE IN JAPAN – NUUS VANAF ELMAR EN NADINE

Image
Na ‘n jaar in Japan is Elmar en Nadine reeds gewoond aan sekere aspekte van die Japannese-kultuur en leefstyl.    Hulle vorder fluks met die aanleer van die taal, eetgewoontes en maak nuwe Japanese vriende.   Elmar se ouers het vir ‘n kuier na Japan gekom en moes toe weens die sluiting van SA lughawens hul verblyf in Japan verleng en die Kweekskool van die RCJ was vriendelik genoeg om hulle toe te laat om te bly. Vir ondersteuning:   Bankbesonderhede: Missie Japan, ABSA Bank, Rek nr.4049690248, Takkode: 632005 – Verwysing: U Naam + E&N Elmar en Nadine

STORMSKADE BY CYFERSKUIL

Image
Ons was hartseer om te verneem van die stormskade wat die hele Cyferskuil omgewing getref het gedurende die nag van 14 April 2020.      Sendeling David Makananisi het berig dat sy huisie rakelings vernietiging ontkom het nadat ‘n groot boom voor sy huis geval het.    Die sterk stormwind het egter ander huisies en tydelike Zozo huisies vernietig of weggewaai – sover ons verneem het was daar geen lewensverlies nie en ons loof die Here daarvoor.   Die nuutgeboude sendingkerk het ook deurgeloop en die verwyderbare muur aan die westekant (vir verdere uitbreiding) van die kerk was ook losgeruk.    Die muur is intussen herstel so goed hulle kon.   Hiermee saam ‘n paar fotos – ons harte gaan uit na diegene wat groot skade gely het tydens hierdie inperkingstyd en ons gebede gaan ook uit na almal wat ly dwarsoor die wêreld.    Hou vas aan die Hoop in ons harte! David en Agneciah se huisie  rakelings deur die boom gemis omgevalle muur omgevalle muur h

WOORD IN AKSIE te CYFERSKUIL

Image
(1 Samuel 7:12 …”tot nou toe het die Here ons gehelp”) Want uit Hom en deur Hom en tot Hom is alle dinge ….. Die Evangelisasiediensgroep neem ongeveer Junie 2017 kennis   van sendeling David Makananise (52) wat sy studies voltooi het by die Mukhanyo Theology College in 2010 en met die hulp van Wapadrant GK na Cyferskuil verhuis het met die doel om ‘n Gereformeerde Kerk in die omgewing tot stand te bring.    Cyferskuil is ongeveer 40 km Noord van Hammanskraal en is in ‘n   plattelandse woongebied wat deur ‘n stamowerheid bestuur word.    Ons voel gelei om betrokke te raak by hierdie uitreik in ‘n behoeftige gemeenskap en tesame met Wapadrant GK begin ons ‘n pad stap saam met David Makananise.    Eredienste is gehou in ‘n sinkgeboutjie met geen geriewe nie en ons bring die nood van hierdie gemeente onder die aandag van Montanapoort gemeente wat onmiddellik hul harte oopmaak.     Die gemeente begin voorsien in tweedehandse klere en noodsaaklike geriewe en in Februarie 2

Uit die pen van sr Marie Venter

  Uit die pen van sr Marie Venter Sedert die Corona-virus die w ê reld bewolk het, het ‘n stortvloed van inligting/boodskappe op my selfoon neergestort, sekerlik op almal wat selfone het.    Een wat my nogal bybly s ê opgesom, die volgende:   die sportgod word omgeklits, stadiums en arenas is gesluit; die mat word onder die geldgod uitgepluk, ekonomie ë is op hul knie ë ;   oefenslawe se gimnasiums is toe;   intelektueles is in hulle ivoortorings toegesluit;   drinkevriende se kuierplekke is gegrendel;   plekke van aanbidding is agter slot en grendel. Wat is gelowiges se reaksie?    Hulle reis na binne!   Gesinne doen gesinsdinge:   bak koekies, olie krakende deure in die huis, doen saam Bybelstudie!   Alleenlopers verlustig hulle in hul binnekamer in hul ou vriende:   boeke;   en doen ongesteurd Bybelstudie; mediteer en tree in vir ‘n verwarde, angstige w ê reld. Hierdie onsekerheid kan nog langer as 16 April aanhou maar ons hou vas aan ons Verlosser en Koning se Woor

Bouwerk aan kerkgebou van Niquide, Mozambiek is einde 2018 voltooi

Image
Annlin in samewerking met Pretoria-Montanapoort gee al sedert 2014 ondersteuning aan 'n nuutgevormde wyksgemeente, genaamd Niquide in Noord Oos Mosambiek (ongeveer 2500km van Pretoria), om hul eie kerkgeboutjie op te rig. Die wyksgemeente het tot stand gekom na 'n uitreik van 2011. Die lidmate van die jong gemeente het geen kennis van bouwerk gehad nie en die Uitreikgroep van 2014 moes hulle eers touwys maak en raad gee.Hulle het begin om sementstene te maak met 'n steenvormmasjien. Die reëling was dat Annlin en Montanapoort hulle sal help om materiale aan te koop, maar dat hulle self die bouwerk moet behartig. Die bouproses het met rukke en stote gevorder, maar na drie besoeke van ons uitreikspan en vele Engelse/Portugese oproepe na Buildt-lt in Mucoba is die kerkgebou na 5 jaar te voltooi. Intussen  het hul predikant 'n beroep na 'n ander dorp aanvaar waama die bouwerk vir meer as 'n jaar tot stilstand gekom en die gemeente herderloos was. Die gemeen

Dinsdag 10 Julie 2018

Die span is na n baie lang rit uiteindelik terug in S.A. Ons is die Here baie dankbaar daarvoor en verwag hulle om en by 13:00 Dv more middag terug by die Gerefoormeerde Kerk-Annlin se kerkgebou.   Daar sal n klein terugverwelkomingsgeleentheid wees en almal wat dit wil bywoon is baie welkom! Ons dank die Here vir Sy genade!!

Saterdag 7 Julie 2018

Image
Saterdag 7 Julie 2018. Die rit terug huis begin Span A het as ontbyt saam met die pap en die rys, gebraaide knaagdiere gekry.  Nie een van die span het die moed van hulle oortuiging gehad om dit te probeer eet nie.  Daar is wel ‘n hoeder (LEWENDIG) aan die groep oorhandig wat al die pad saam met die groep Macuba toe moes ry sodat Pastor Claudio Nunes vir sinode moet neem as blyk van waardering vir die sinode se ondersteuning van die uitreik Die span het kamp afgeslaan en die lede van die gebedshuis gegroet, en rustig gewag op span B om by hulle aan te sluit. Op Napacala het span B afskeid geneem van die gemeente.  Die tolke het fluks gehelp om al die tente af te slaan en op te pak.  Die gemeente lede het vir ons meel, piesangs en ‘n lewendige hoender aangebied, Hanlie het summier die hoender Kerneels gedoop.  Ons het die hoender aanvaar, maar gevra dat die gemeente dit net moet afslag aan gesien ‘n lewendige hoender op die pad wat ons moet ry nie die ideale reisgenoot uitm