Posts

Showing posts from June, 2018

Saterdag 30 Junie 2018

Image
Liewe almal,
Vandag het ons in in 3 groepies verdeel en elke groepie het spesifieke take gehad. Danie, Neels en Barnie is na die Niquide kerkgeboutjie toe (150km) om presiese mates en fotos te neem vir die voltooiing van die gebou. Ds Attie, Johnny en Marietjie is na Milange toe (175km) om met die Moderamen van die Tumbine Sinode te vergader en die oorblywende vier nl Hannes, Hanlie, Andrie en Evellynn het al die inkope gedoen en meeste van die sortering vir die twee spanne se vertrek die volgende dag.
Die vergadering met die Sinode was baie sinvol. Sake soos die oorlewingshulp aan sekere predikante, Fernando Alfredo se sendingreise en die Niquide kerkgebou is o.a. bespreek. Mosambiekse medewerkers wat deel gaan wees van die uitreik het saam teruggery.
Drie spanlede, Neels, Danie en Barnie vergesel deur pastor Fernando Alfredo, het vandag deurgery na die kerk wat in aanbou is by Nquide.  Hulle doel was om te gaan kyk wat nog aangekoop moet word om die kerk te voltooi.  Die kerkie is op d…

Vrydag 29 Junie 2018

Image
Beste almal,
Jammer vir die stilte van die afgelope paar dae.  Ons het simkaarte by die
grens aangekoop, maar toe uitgevind dat ons eers moet registreer by 'n
Movitel kantoor waarby ons nie kon uitkom nie.  Ons het dus geen wyse van
kommunikasie gehad nie. 
Ons het nou kommunikasie en ek het die gebeure van dag twee reeds
deurgestuur.  Ek sal nou 'n opsomming gee van wat op dae 3 - 5 gebeur het. 
Op dag drie het ons in een dag van Morgenster tot by die Van Zyls naby die
Gorongoza reservaat gereis. By Mutare in Zimbabwe het ons oor die grens
Mozambiek binnegekom.

Dag 3: Gaan Mosambiek binne

Op dag vier het ons die slegte pad van 270 kilometer na Caia aangepak.  Mens
kan dit eintlik nie meer 'n pad noem nie, want dit bestaan uit dongas, gate
en skerp stukke teer tussenin.  Dis nie 'n kwessie van slaggate probeer
vermy nie, maar kies watter slaggat jy deur wil ry.  Hannes het tydens een
van die slegste kolle een van sy bande afgeskryf. Ons het agtuur vm vertrek
en na donker by Caia aange…

Maandag 25 Junie 2018

Na die span eers laat by Tsipise kon weg kom vanoggend het hulle by Morgenster sendingstasie in Zimbabwe aangekom. 
Daar was n probleem met een van die waentjies se ligte wat n hele ruk gevat het om uit te sorteer. 
Die span het ook n baie uitdagende tyd by die grenspos beleef, maar sien nou elkeen uit daarna om lekker te kan gaan slaap!

Bid saam vir n soete nagrus en dat God aan hulle alle sterkte sal gee om in alle omstandighede geduldig  te kan volhard (Kol. 1:11)!

Sondag 24 Junie 2018

Image
Beste Almal, 

Dag 1 het voorspoedig verloop en die span het veilg by Forever Resorts,
Tshipise aangekom. Dit was net voor sononder en hulle moes maar in die
donker tente opslaan. Die gees onder die klomp is goed. Die vuurtjie is
aangesteek en die span gaan nou 'n vleisie braai.


Ons het vanoggend 'n wonderwerk beleef! Johnny het op die Sondag net na
vertrek sy ingeslukte kredietkaart teruggekry. Die mense van Fidelity Guards
het moeite gedoen en dit spesiaal vir Johnny gaan uithaal uit die foutiewe masjien. Die Here is goed.

Die afstand was 445km.


More vroeg wil hulle graag deur die Beitbrug grenspos na Zimbabwe. Die groep wil dan by die Morgenster Sendingstasie in Zimbabwe oornag.

Groete

Saterdag 23 Junie 2018

Image
Die uitreikspan wat vanjaar na Mosambiek gaan het vanoggend op die kerkterrein byeengekom om die voertuie te pak vir die reis. Dit was ’n reuse taak en daar is nie gedink dat al die goed wat moet saamgaan en op die plavei uitgepak was in die drie voertuie sou kan inkom nie. Tog het elke item sy plekkie gekry en die span is nou gereed vir die reis.

Die span vertrek DV mĂ´reoggend net na die oggenderediens en die eerste oornag is op Tshipise naby Beitbrug. Hulle beoog dan om Maandagoggend vroeg oor die grens te gaan en dan via Zimbabwe na Mosambiek te reis. Die reis gaan hulle bykans 5 dae neem omdat die pad op sekere dele baie sleg is.

 Op die groepsfoto is van links na regs Barnie en Hanlie Van Heerden, Johnny Beumer, Marietjie Van Der Walt, Neels Slump, Andrie Beumer, Evellynn Hemmens, Danie Pelser, Ds Attie Venter en Hannes Venter.


 Bid asb vir die span. Julle kan bid vir:
 - ’n Veilige reis
- Gesondheid van die spanlede en dat hulle nie malaria sal opdoen nie
- …