Posts

Showing posts from July, 2018

Dinsdag 10 Julie 2018

Die span is na n baie lang rit uiteindelik terug in S.A.

Ons is die Here baie dankbaar daarvoor en verwag hulle om en by 13:00 Dv more middag terug by die Gerefoormeerde Kerk-Annlin se kerkgebou. Daar sal n klein terugverwelkomingsgeleentheid wees en almal wat dit wil bywoon is baie welkom!
Ons dank die Here vir Sy genade!!

Saterdag 7 Julie 2018

Image
Saterdag 7 Julie 2018. Die rit terug huis begin
Span A het as ontbyt saam met die pap en die rys, gebraaide knaagdiere gekry.  Nie een van die span het die moed van hulle oortuiging gehad om dit te probeer eet nie.  Daar is wel ‘n hoeder (LEWENDIG) aan die groep oorhandig wat al die pad saam met die groep Macuba toe moes ry sodat Pastor Claudio Nunes vir sinode moet neem as blyk van waardering vir die sinode se ondersteuning van die uitreik
Die span het kamp afgeslaan en die lede van die gebedshuis gegroet, en rustig gewag op span B om by hulle aan te sluit.
Op Napacala het span B afskeid geneem van die gemeente.  Die tolke het fluks gehelp om al die tente af te slaan en op te pak.  Die gemeente lede het vir ons meel, piesangs en ‘n lewendige hoender aangebied, Hanlie het summier die hoender Kerneels gedoop.  Ons het die hoender aanvaar, maar gevra dat die gemeente dit net moet afslag aan gesien ‘n lewendige hoender op die pad wat ons moet ry nie die ideale reisgenoot uitmaak nie. Met al …

Vrydag 6 Julie 2018

Image
Vrydag 6 Julie 2018. So breek die laaste dag van opleiding aan.
Span A sluit hulle opleiding te Iyano af met Attie wat die dissipelskap opleiding voltooi.  Hannes het die saadaksie opleiding afgesluit.  Hy het die saadaksie prakties vertoon deur ‘n avokadopeersaad as voorbeeld te gebruik.  Benjamin het ook sy kinderopleiding afgesluit deur die finale afronding klaar te maak. Marietjie en Evellyn het die konsep en praktiese toepassing van Liefde met die vrouens behandel.  Die vrouens het met grondboontjies as geskenk hulle dank betuig.
Die Jesus film word vir oulaas vertoon en daar woon weer ‘n skare van 300 die vertoning by. Die aflaai van die tolke het die begin van die voltooiing van ons werk ingelei met Hannes en Neels wat Pastor Pelima, een tolk en een ouderling op Mulela gaan aflaai het.
Span B het ook ons opleiding op Napacala afgesluit met Johnny wat dissipelskap voltooi het.  Barnie het die laaste twee sessies gebruik om die saadaksie en die ontdekking bybelstudie metode te behande…

Donderdag 5 Julie 2018

Image
Hier is n paar fotos wat die span aangestuur het toe hulle vandag by Caronne moes totsiens sê om na n ander gebedshuis te vertrek. 

Bid saam dat die Here uit die rykdom van Sy mag, aan die span die krag sal gee tot volharding en geduld met blydskap (Kol. 1:11).  Dat Hy hulle veilig sal hou op die paaie en hulle oral sal gebruik as werktuie vir geregtigheid in Sy diens!


Woensdag 4 Julie 2018

Woensdag 4 Julie 2018.

Die dag van afskeid neem van ons eerste gebedshuise.  Die een gesig wat Barnie sê in sy gedagte ingeprent sal bly, is die gesig van die ouderling van Carracone.  Dit was ‘n gesig van verslaendheid, ‘n gesig wat gespreek het van “Nou is dit alles verby, alles oor en al die hardewerk om die ‘visitors’ te onthaal is nou verby.”  Die afskeid was knop in die keel sluk onder die sing van Psalm 134.

Span A berig: Nadat ons kamp afgeslaan het, het ons die Attie se boswa se water gaan vol maak het by ‘n boorgat. Met ons aankoms by die volgende gebedshuis, het ons agtergekom die water wil nie uit die tenk loop nie.  Die pad was beter as die vorige party van die paaie waarop ons tot nou toe gery het.  Ons totale reis tyd was slegs 2 ure aan 50km.  Nadat ons hartlik verwelkom is, het ons kamp opgeslaan.  Die gemeente het vir ons middagete voorsien.  Neels het met Attie se bakkie gery as deel van die oplossing van die logsitieke nagmerrie van span B.  
Ons het weer die Jesus fi…

Dinsdag 3 Julie 2018

Image
3 Julie 2018,
Dag 3 die laaste dag by die eerste gebedshuise, Carrone en Mulela.  So was vandag tyd vir afsluit van die opleiding. 
By Carrone het Barnie die saadaksie afgesluit.  Die gemeentelede het ‘n paar mense en plekke geidentfiseer waar hulle kan begin met die eerste aksies.  Die jong gemeente van Carrone het reeds uitgespring en begin om mense in hulle omgewing by te staan selfs voor ons begin het met ons opleiding.  Die gemeente is baie positief oor die verandering wat hulle deur hulle geloof in die omgewing kan te weeg bring.
Die ontdekkings bybelstudie metode het groot aanklank onder die gemeente gevind.  Barnie het al die manne wat deur die opleiding gegaan het die geleentheid gegee om die bybelstudie te fasiliteer.  Andrie het deel van die vrouegroep gevorm en haar bystand het die vroue leiding gegee.  Sy het wel gevind dat die lees vermoë en die gewilligheid om die leiding te neem baie aandag nodig het.  Die voorbidding vir hierdie twee sake is dus baie noodsaaklik om di…

Maandag 2 Julie 2018 Gesamentlike verslag van Groep A en B

Image
Maandag, 2 Julie 2018, Zambesia, Mosambiek. Die dag, datum en plek waar die twee uitreikspanne dag 2 by die gebedshuise deur gebring het en die gemeentelede verder toegerus het. Span A berig dat Marietjie en Evellynn het die oggend en middag bybelstudie met die vrouens gedoen. Dit het baie goed afgeloop en ons verstaan mekaar se behoeftes en probleme aangesien daar baie raakpunte is.
Benjamin vorder baie goed met die jeugleier kursus (mailbox klub kursusmateriaal) en het al vyf jeugleiers (kategete) uitgekies. Terugvoer van die kinders is dat hulle mal is oor die aktiwiteite. Neels en Attie het vandag se Dissipelskap kursus aangebied en dit was baie suksesvol. Attie en Hannes vertoon die Jesus film in Maroua vanaand.
Vir span B by Carrocone het Johnny en Danie het Waarheid en versoening kursus afgehandel.  Die gemeentelede het die geleentheid verder aangegryp om hulle kennis en verstaan van die Bybel te verbeter.  Johnny het die res van die oggend spandeer om die dissipelskap kursus aan t…

Sondag 1 Julie 2018 Terugvoer van subgroep B

Image
Sondag in die platteland van Mosambiek.  Die stilte, die omgewing se bekoring, die eenvoud waarin die gemeente hier woon en werk en die genade van die Here waarop die gemeente van Carracone vertrou het ons tot nederigheid gestem en voorberei vir die erediens.
Tydens die erediens het daar verskeie groepe met ritmiese sang die g se entoesiastiese toewyding aan die Here gewys.  Pastor Jussa het die verrigtinge hanteer terwyl Pastor Fernando Alfredo het diens gelei het.  Die tema vir die preek was “The calling” met skriflesing uit Johannes 1:43-50.  Die diens was bygewoon deur omtrent 100 wat die kerkie stampvol gelaat het.
Die absolute oorgawe van die gemeente en hulle sang was uitsonderlik.  Een van die spanlede het genoem dat ons Pretoria gemeentes iets van saamsing kan kom leer.
Na die erediens het die gemeente as bewys van hulle dankbaarheid vir ons ‘n hoender en rys kom skenk.  Die seremonie het weereens saam met ritmiese wieg en sang saamgegaan.
Na middagete het die opleiding begi…

Sondag 1 Julie 2018 Terugvoer van Subgroep A

Image
Sondag. 1 Julie 2018.

Vergadering met Pastor Pilema (plaaslik) en Cloudio Nunes , Jonas asook tolk Benjamin, Sebola en ds. Attie, Hannes en Neels.

Program leespreek en goedgekeur. 

09:00 kerkdiens gesamentlik met pastoor Pilema en ds. Attie. 

Bybelstudie met gemeente om 14:00. 

Daar het vier ander kerke se pastors ons gekontak wat saam kom die Jesus film kyk maar ook versoek dat ons in die toekoms ook kyk na ander videos wat moontlik beskikbaar kan wees in Lomwe.

Kinder aktiwiteite saam Benjamin.Daar het n groep moeders n half uur voor aanvang van video gesing vir die gemeenskap en dit het mense gelok aangesien sy oor die mikrofoon gesing het.

Sondag 1 Julie 2018

Image
Die span het verdeel en werk nou op twee verskillende plekke. Hier volg dan terugvoer vanaf Subgorep A. Groep B se terugvoer sal later deurgestuur word. 
Groep A.
30 Junie 2018
Saterdag
..vertrek uit Macuba na Mulela.
. Pad redelik goed maar vanaf teer pad na grond pad is die pad redelik sleg. 
. Arriveer 16:15 
. Guldige ontvangs met gemeenskap wat die span Langs die pad ingewag het en al singende gelei na gebeds huis waar ons na die groet kamp opslaan.
.groot afwagting van die plaaslike gemeenskap en vertoon Jesus film vir ongeveer 300 mense. 
. Heerlike ete van sardyne en pap vir aandete voorgesit. ( ds. Attie se gunsteling kos).Hier volg die jongste terugvoer vanaf groep B.
Die groot dag het uiteindelik aangebreek waar ons na ons verskeie gebedshuise gereis het.  Groep B, bestaande uit Johnny, Andrie, Danie, Barnie en Hanlie is na Pastor Jussa se gemeente en wel na die gebedshuis op Carracone.  Dit is in die Alto Molocue area.  Die vier tolke is met publieke vervoer vanaf Macuba na Alto Mol…