Dinsdag 3 Julie 2018

3 Julie 2018,

Dag 3 die laaste dag by die eerste gebedshuise, Carrone en Mulela.  So was vandag tyd vir afsluit van die opleiding. 

By Carrone het Barnie die saadaksie afgesluit.  Die gemeentelede het ‘n paar mense en plekke geidentfiseer waar hulle kan begin met die eerste aksies.  Die jong gemeente van Carrone het reeds uitgespring en begin om mense in hulle omgewing by te staan selfs voor ons begin het met ons opleiding.  Die gemeente is baie positief oor die verandering wat hulle deur hulle geloof in die omgewing kan te weeg bring.

Die ontdekkings bybelstudie metode het groot aanklank onder die gemeente gevind.  Barnie het al die manne wat deur die opleiding gegaan het die geleentheid gegee om die bybelstudie te fasiliteer.  Andrie het deel van die vrouegroep gevorm en haar bystand het die vroue leiding gegee.  Sy het wel gevind dat die lees vermoë en die gewilligheid om die leiding te neem baie aandag nodig het.  Die voorbidding vir hierdie twee sake is dus baie noodsaaklik om die uitbreiding van die koningkryk onder vroue in die gemeente te stimuleer.

Ons is genooi na Pastor Jussa se huis vir middagete.  Pastor Jussa se vrou, Regina, het voorwaar uitgehaal en gewys met haar kookkuns en ons het heerlik geëet.  Terwyl ons in Alto Melocue was, het Barnie, Hanlie en Johnny saam met Pastor Fernando het die geeentheid gebruik om ‘n paar aankope in die dorpie te doen.  Danie en Andrie het by Pastor Jussa se huis agtergebly.  Pastor Jussa se dogters het Engelse tuiswerk gehad om te doen.  Danie en Andrie het ingespring en gehelp.  Danie het egter erken dat hy sy SLIMfoon moes inspan om met korrekte Engels vorendag te kom.

Met ons terugkeer by die gebedshuis het Andrie die kinder bedeining afgeluit deur die Good News handskoen weer met die kinders deur te gaan.  Terwy die manne die skerm en die toerusting reggekry het om die Jesusfilm weer te vertoon.  Weeeens het die gemeenskap in groot getalle opgedaag.  Daar was in die omgewing van 180 tot 200 mense.  Die gehoor het weereens moslems uit die omgewing ingeluit.

Subspan A by Mulela het Hannes het die dissipelskap en Saad aksie vandag afgehandel. Daar het ‘n man opgestaan en gese hy gaan nie meer die toordokter  besoeknie, hy sal eerder na n regte dokter toe gaan of kerk toe kom vir hulp. 

Marietjie en Evellynn het n baie suksesvolle bybelstudie gehad. Die vrouens het gevra vir nog bybelstudie en wou nog meer hoor oor die woord van die Here. Van die vrouens het begin deel wat hulle probleme in hulle huise is. 

In die namiddag het die span saam met Benjamin en Cebola sertifikate uitgedeel vir die kinders wat die mailbox kursus voltooi het. Dit was n groot ding en die kinders het dit vreeslik baie geniet.
 
Attie en Neels het gaan fliek wys vanaand by Pajani.

Comments

Popular posts from this blog

Dinsdag 10 Julie 2018

Maandag 2 Julie 2018 Gesamentlike verslag van Groep A en B

Woensdag 4 Julie 2018