Donderdag 5 Julie 2018

Hier is n paar fotos wat die span aangestuur het toe hulle vandag by Caronne moes totsiens sê om na n ander gebedshuis te vertrek. 

Bid saam dat die Here uit die rykdom van Sy mag, aan die span die krag sal gee tot volharding en geduld met blydskap (Kol. 1:11). 
Dat Hy hulle veilig sal hou op die paaie en hulle oral sal gebruik as werktuie vir geregtigheid in Sy diens!Comments

Popular posts from this blog

Dinsdag 10 Julie 2018

Maandag 2 Julie 2018 Gesamentlike verslag van Groep A en B

Woensdag 4 Julie 2018