Vrydag 6 Julie 2018

Vrydag 6 Julie 2018. So breek die laaste dag van opleiding aan.

Span A sluit hulle opleiding te Iyano af met Attie wat die dissipelskap opleiding voltooi.  Hannes het die saadaksie opleiding afgesluit.  Hy het die saadaksie prakties vertoon deur ‘n avokadopeersaad as voorbeeld te gebruik.  Benjamin het ook sy kinderopleiding afgesluit deur die finale afronding klaar te maak.
Marietjie en Evellyn het die konsep en praktiese toepassing van Liefde met die vrouens behandel.  Die vrouens het met grondboontjies as geskenk hulle dank betuig.

Die Jesus film word vir oulaas vertoon en daar woon weer ‘n skare van 300 die vertoning by.
Die aflaai van die tolke het die begin van die voltooiing van ons werk ingelei met Hannes en Neels wat Pastor Pelima, een tolk en een ouderling op Mulela gaan aflaai het.

Span B het ook ons opleiding op Napacala afgesluit met Johnny wat dissipelskap voltooi het.  Barnie het die laaste twee sessies gebruik om die saadaksie en die ontdekking bybelstudie metode te behandel.

Tydens die saadaksie sessie het die ouderling van Napacala vertel van die groot droogte van 2016.  Hulle besluit om ‘n biddag vir reën te hou.  Binne ‘n week het die reën begin uitsak.  Die oeste wat hulle na die reën gehad het was van so aard dat hulle aan die tronke en hospitale gaan produkte aflewer het.  Die mense in die omgewing was so jaloers op die gemeente se sukses dat hulle gevra het dat owerhede moet ondersoek instel na towery in Nacapala.  Een van die ander kursusgangers het vertel dat hulle vir ‘n ou egpaar naby hom ‘n huis gaan bou het met die stene wat al drie jaar langs die egpaar se hut gestaan het.  Die egpaar se seun het die kursusganger hof toe gesleep omdat hy ingemeng het met sy ouers se welstand.  Die hof het die kursusganger gelyk gegee en aangedui dat die egpaar se seun eerder in die tronk hoort.

Tydens die opleiding het die vraag oor grootdoop en onderdompeling en kleindoop en besprinkeling opgekom, asook die dra van juwele.  Johnny het die vrae baie goed hanteer en die vraagstellers was tevrede en het aangedui dat hulle ‘n baie beter begrip het van die kern van die saak.  Dat alles gaan GOD bo alles en dat daar geen plek vir afgode en bygelowe by dissipels en christene is nie.

Filezardo het die jeugwerk afgesluit.  Andrie het die Goodnews handskoen bediening afgesluit deur die kinders te kry om die storie saam met pastor Careva te vertel.  Vier vrywilligers het die storie vertel en het elk ‘n handskoen as beloning ontvang.  Hanlie het die laaste verhaal vertel en die kinders het vir oulaas hulle prente met entoesiasme ingekleur.  De kinders kon elk ‘n paar vetkryte kry vir hulle deelname.  Die glimlagte van dankbaarheid  maak alles die moeite werd.

Barnie en Johnny het vir oulaas die Jesus film by die Baptiste kerkie gaan vertoon.  Daar het weer in die omgewing van 300 mense opgedaag.

Nou ja, soos julle kan sien is die laaste opleiding en die afronding daarvan gedoen.  More is dit tyd vir die groot oppak en die aanpak van die tog huis toe.


Comments

Popular posts from this blog

Dinsdag 10 Julie 2018

Maandag 2 Julie 2018 Gesamentlike verslag van Groep A en B

Woensdag 4 Julie 2018